web site hit counter

تبدیل شرکت یکتازسیکلت کویر به شرکت سهامی عام

بزودیشرکت یکتازسیکلت کویرواردفرابورسمیشود

نظر به تصمیمات شرکت یکتازسیکلت کویر جهت تبدیل به شرکت سهامی عام که به زودی وارد فرابورس خواهد شد، متقاضیان محترم

می‌توانند پس از اطلاع‌رسانی از سایت رسمی و معتبر کویرموتور که متعاقبا اعلام می‌گردد جهت خرید سهام این شرکت اقدام نمایند.

توضیح: اطلاع‌رسانی صرفا از همین سایت صورت می‌پذیرد و سایر سایت‌های نامعتبر با این شرکت مرتبط نمی‌باشند.

کویرموتور/

1398/09/25
تصویر خبری  کویرموتور ، موتورسیکلت ، موتور ، خودرو ، موتورسیکلت برقی ، بورس ، فرابورس