web site hit counter

واحد (CRM)در خدمت مشتریان شرکت کویرموتور

مشتریان محترم شرکت کویر موتور؛

کویرموتور ضمن اعلام خرسندی از کسب مقام اول در خدمات پس از فروش و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در سال 1398 که طی ﮔﺰارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت بوده است، تلاش خواهد نمود تا این روند هرچه بهتر ادامه یابد و پاسخگویی به نیاز مشتریان که در گرو تقویت و حمایت واحد (CRM) است، روز به روز و با سرعت بیشتری انجام شود.

در این راستا واحد امور مشتریان شرکت کویرموتور در خصوص دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادات در ساعات اداری با شماره 02155423401 الی 7 داخلی‌های 231 و 232 و 233 و شماره همراه 09379465006 (ارتباط مستقیم با رییس واحد) پاسخگویی 24ساعته تماس‌ها و پیامهای شما عزیزان در هر ساعت از شبانه روز است.

.


1398/06/20
تصویر خبری  سی. آر. ام. ، کویرموتور ، پیشنهادات ، انتقادات ، پاسخگویی ، خدمات ، CRM