web site hit counter

آب بندی موتورسیکلت:...

.

.

.

.

- اگر برای اولین از موتورسیکلت استفاده می شود، توجه داشته باشید که مراحل آب بندی اولیه موتورسیکلت باید به درستی انجام شود. 
- اجرای آب بندی اولیه در مسافت 1000 کیلومتر، برای کارکردن روانتر و عملکرد بهتر قطعات متحرک در آینده است.
- اجرای این عمل عمر کارکرد قطعات را بالا برده و کارایی انجین را بهبود می بخشد.

در اجرای عمل آب بندی، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

- سرعت پائین را حفظ کنید.
- حرکت انجین در 500 کیلومتر اول نباید از 2000 دور در دقیقه فراتر رود.
- به صورت تک سرنشین اقدام به سواری کنید..

.

9/24/2013
تصویر خبری  آب بندی،موتورسیکلت