web site hit counter

کویر موتور موفق به اخذ رتبه اول کیفیت خدمات پس از فروش در کل صنعت موتورسیکلت کشور گردید.

این رتبه توسط موسسۀ بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به این شرکت در راستای تکریم مشتریان به پاس اهتمام این شرکت به خدمات پس از فروش اعطا شده است.

1396/05/29
تصویر خبری