web site hit counter

رادیسون 150 در تیپ های 1، 2 و 4 با تنوع در روکش زین، دیسک های ترمز، رینگ ها و طوقه ها عرضه می شود.

برای مشاهده و اطلاع از تنوع رنگ، مشخصات فنی محصولات و همچنین دانلود کتابچه راهنمای

کاربری رادیسون به بخش اختصاصی هر موتورسیکلت در وبسایت کویر مراجعه کنید.

.

.

رادیسون 150 تیپ 1


رادیسون 150 تیپ 2


رادیسون 150 تیپ 41/21/2013
تصویر خبری   رادیسون ،  150 ،  رادیسون 150 ، جدید  ،  radisson  ،