دوچرخه کودک 203203

برند

رنگ

آبی, زرد, قرمز, مشکی, نارنجی

سایز

20

جنس بدنه

آهن

جنس طوقه

آهن

کرپی فرمان

آهن

ترمزها

لقمه ای

دوشاخ

آهن

سبد

دارد

پشتی

دارد

چرخ کمکی

تقویت شده

بست لوله زین

ضامندار

گلگیر

فلزی بلند

قاب زنجیر

کامل

زین

انگلیسی پشت بلند