مقالات

مراقبت از فیلتر هوا در موتورسیکلت

– اگر اجزاء فیلتر هوا آلوده شوند، مقاومت بیشتری در مقابل هوای ورودی از خود نشان می دهند که این امر موجب تحمیل توان خروجی بیشتر و مصرف اضافة سوخت می شود.

.
– فیلتر هوا باید به صورت منظم هر چند وقت یکبار سرویس و یا در صورت نیاز تعویض شود.

.
– فیلتر هوا پس از سواری در هوای غبارآلود به سرویس بیشتری نیاز دارد.

.
– از روشن کردن انجین در شرایطی که فیلتر هوا بر سر جای خود قرار نگرفته خودداری کنید؛ زیرا این کار ممکن است به طور جدی به انجین آسیب وارد کند.

.
– اگر در مسیر حرکت روزانة شما گرد و غبار زیادی وجود دارد و یا مرطوب و گل آلود است، باید فیلتر را بیشتر از آنچه در جدول وارسی فنی آمده است مورد رسیدگی قرار دهید.

.
– اگر هر مو-قع بر حسب اتفاق فیلتر هوا دچار آب گرفتگی شد، فوراً فیلتر و داخل درپوش محفظة آن را خشک کنید.

.

مراحل تعویض فیلتر هوای موتورسیکلت:

1. زین اصلی را بردارید.
2. پیچ های درپوش فیلتر هوا را باز کرده و درپوش را از جای خود بردارید.
3. فیلتر را خارج کنید.
4. اگر فیلتر پاره شده، آسیب دیده و یا بیش از حد کثیف شده است، آن را با یک فیلتر نو تعویض کنید.
5. فیلتر تعویض شده را در سر جای خود قرار داده و درپوش را بعد از نصب با پیچ ببندید.

.

اگر فیلتر به درستی در جای خود قرار نگیرد، گرد و غبار و آلودگی های محیطی را مستقیماً به خود می گیرد و این امر موجب استهلاک سیلندر، کاسته شدن از عمر مفید انجین و تحمیل توان اضافی بر آن خواهد شد. فیلتر هوا را با دقت و به درستی در جای خود قرار دهید.

.

9/11/2013

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *