مقالات

مدارک مورد نیاز جهت صدور سند مالکیت موتورسیکلت

صدور سند مالکیت موتورسیکلت

به منظور صدور سند مالکیت (برگ سبز) و کارت احراز هویت موتورسیکلت (کارت موتور) که از سوی پلیس راهور ناجا انجام می شود ضروری است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد خرید موتورسیکلت، مدارک ذیل رابه واحد صدور سند شرکت تحویل فرمایید.

.

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی به منظور صدور سند مالکیت ( برگ سبز)

1- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی خریدار ( دفترخانه اسناد رسمی )

2- اصل فیش گاز، آب ویا برق به روز (تعرفه مسکونی/کدپستی دار / بدون اخطاریه قطع/ از سال 96 تا به حال/ امکان چاپ قبض‌های فوق از سایتهای مربوطه)

3- اصل بیمه نامه شخص ثالث

4- گواهی عدم خلافی موتور سیکلت

5- جهت احراز سکونت تهران برای متولدین شهرستان ( یکی از موارد ذیل آورده شود)

.

●مدارک بالا به همراه کپی برابر اصل

● اصل اجاره نامه هولوگرام دار یا مبایعه نامه کپی برابر اصل

●اصل اجاره نامه دستی همراه با یکی از قبوض ( آب ،برق یا گاز)

● اصل دفترچه تامین اجتماعی همراه با یکی از قبوض ( آب،برق یا گاز)

●کپی برابر اصل سند مالکیت تک‌برگی (پشت و رو) یا کپی برابر اصل سند مالکیت دفترچه‌ای همراه با یکی از قبوض

●چنانچه سند و یا اجاره‌نامه به نام مادر پدر و یا همسر خریدار باشد، کپی شناسنامه وکارت ملی مادر و همسر (صفحه اول و دوم) الزامی است.

●نامه اشتغال به کار ارگان‌های دولتی و رسمی همراه با آدرس سکونت در تهران همراه با کدپستی

●گواهی اشتغال به تحصیل فرزند از محل تحصیل فرزند همراه با آدرس سکونت در تهران همراه با کدپستی

● اصل جواز کسب همراه با یکی از قبوض ( مصرف مسکونی یا خانگی)

.

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی (برگ سبز)

1- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده

2- معرفی نامه فرم، سربرگ شرکت جهت معرفی نماینده شما به شرکت کویر موتور

3-معرفی نامه، سربرگ شرکت جهت معرفی آقای محمد طالب به پلیس راهور ناجا

4- اصل بیمه نامه شخص ثالث

5- کپی برابر اصل اساسنامه، آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات و روزنامه رسمی شرکت

6- اصل وکالتنامه نماینده شرکت جهت انجام امور مربوط به موتور سیکلت در صورت نبود وکالتنامه حضور یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه نماینده ما در راهور الزامی می باشد.

.

مدارک و شرایط انتقال سند

1- موتورهای معمولی

● سند موقت

● کارت ملی خریدار و فروشنده

● تسویه کامل موتور که بصورت اقساطی باشد (مراجعه خریدار به نمایشگاهی که خرید انجام داده و سپس 48 ساعت بعد از تسویه مراجعه به مرکز اسناد)

● پرداخت هزینه انتقال

.

2- موتورهای سنگین

● ارایه سند کارخانه

● کارت ملی خریدار و فروشنده

● موتورهای حجم بیش ازCC 250 به جز چهار چرخها ارائه کارت فدراسیون شخص خریدار

● گرفتن عکس و چاپ از شاسی حک شده روی بدنه موتور

● پرداخت هزینه انتقال

.

دلایل عدم صدور برگ سبز راهور

1- خلافی

2- احراز سکونت

3- بیمه

4- نواع مغایرتها (شاسی؛ پلاک؛ شماره موتور )

5- داشتن لیست پلاک ( مالک بیش از یک پلاک داشته باشد )

.

نحوی دریافت سند سبز راهور از شرکت

1- اگر خرید بصورت نقدی باشد، حضور مالک همراه با کارت شناسایی الزامی می باشد.

2- گر خرید بصورت اقساطی باشد، تا تسویه کامل اقساط برگ سبز راهور نزد شرکت باقی می ماند.

.

مهم: عدم ارائه مدارک مذکور درمدت زمان قید شده موجب سلب مسئولیت از شرکت برای تاخیر زمان در صدور سند و رفع توقیف موتورسیکلت توسط پلیس گردیده و مسئولیت آن راسأ به عهده خریدار بوده وشرکت درهیچ زمینه ای پاسخگو نخواهد بود.

1399/09/25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *