web site hit counter

با احداث سومین کارخانه شرکت کویرموتور با نام "کویرموتورپارت" در اصفهان، این شرکت در راستای ایجاد شغل و کارآفرینی بین اقشار مختلف جامعه و حمایت از جامعه معلولین عزیز کشور تصمیم به بکارگیری از معلولین در خط تولید کارخانه نموده است.
 از همین رو ریاست محترم بهزیستی استان اصفهان جناب اقای دکتر نصر، ریاست کانون کارافرینی استان اصفهان جناب اقای مهندس شیخ سجادیه، مشاور و دستیار ویژه شهردار شهر اصفهان آقای دکتر مرتضوی و  جمعی از فعالان حوزه کارآفرینی استان اصفهان جهت حمایت از طرح "کارافرینی توانخواهان" شرکت کویرموتور از کارخانه جدید این شرکت بازدید کردند.

.

کویرموتور کارخانه

.

کویرموتور

.

کویرموتور

.

کویرموتور

.

کویرموتور

1400/09/22
تصویر خبری  کویرموتور کارخانه کویرموتور کارخانه جدید