web site hit counter

شرایط اقساط فروش محصولات کویرموتور شامل انواع موتورسیکلت های بنزینی و برقی، مدل های مختلف دوچرخه در رنگ ها و سایز های مختلف، ماشین شارژی و موتور شارژی و انواع لوازم جانبی (اکسسوریز) به شرح زیر می باشد..

.

فروش انواع موتورسیکلت   

 *    25 درصد نقد          اقساط طی 14 ماه (بدون کارمزد)                                                     بهمراه چک ضمانت به مبلغ 85 درصد قیمت محصول

 *    25 درصد نقد          اقساط طی 20 ماه (8 درصد کارمزد بر روی 75درصد قیمت محصول)          بهمراه چک ضمانت به مبلغ 85 درصد قیمت محصول    

 *    فروش نقدی           5 درصد تخفیف

.

نکته؛ قرارداد فروش زمانی صورت می‌پذیرد که خریدار 25 درصد نقدی خود را بهمراه چک های اقساط و چک ضمانت تکمیل کرده باشد، درغیر این صورت چنانچه خریدار در زمان پرداخت 25 درصد نقدی قادر به پرداخت چک تصمین و چک اقساط نمی‌باشد، می‌بایست طبق ضوابط ذیل عمل نماید:

الف: چنانچه خریدار 25 درصد وجه پیش پرداخت را پرداخت نمود، از تاریخ واریز 25 درصد تا ده روز می‌تواند نسبت به تسویه چک های اقساط اقدام نماید و پس از پایان مهلت تعیین شده محصول با قیمت روز محاسبه خواهد شد.

ب:چنانچه خریدار کمتراز 25 درصد پیش پرداخت نمود، محصول با قمیت روز محاسبه می‌شود.

که در هر دوصورت فوق از هرگونه ثبت قرارداد خودداری گردیده و فقط رسید دریافت وجه تنظیم و به مشتری تحویل خواهد شد.

.

فروش دوچرخه، ماشین شارژی و موتورشارژی

 *    25 درصد نقد          اقساط طی 6 ماه (بدون کارمزد)

    *  فروش نقدی           5درصد تخفیف

.

فروش لوازم جانبی (اکسسوریز)

 *    25 درصد نقد          اقساط طی 4 ماه (بدون کارمزد)


1400/07/20
تصویر خبری  کویرموتور، موتورسیکلت کویر، فروشگاه اینترنتی، فروشگاه آنلاین، خرید اینترنتی، قروش اقساطی، موتورسیکلت،