شرایط خرید نقدی:

خرید نقدی مشمول 10% تخفیف روی 75% مازاد می شود. (قیمت ثبت شده در سایت قیمت نقدی محصولات می‌باشد)


میزان پیش پرداخت در روش اقساطی:

15% یا 25% یا 35% یا 45% پیش پرداخت برای این محصولات در نظر گرفته شده است.


میزان اقساط:

اقساط در قالب اقساط 14 و 24 ماهه بر اساس نوع محصول قابل پرداخت می باشند.


شرایط چک‌ها:

ماهانه یا هر دو ماه یک چک صیادی و چک تضمین به مبلغ 10% بیشتر از جمع اقساط