قهرمانی تیم کویر در مسابقه چندجانبه موتوکراس آیلند کاپ

باشگاه کویرموتور با تلاش تیمی، مزد تمرینات فشرده اخیر خود را گرفت و با  ۱۰۴ امتیاز و با اختلاف مقام اول مسابقه چندجانبه موتوکراس آیلند کاپ را کسب نمود. جایگاه‌ها در کلاس‌های مختلف بترتیب زیر است؛

کلاس ۲۵۰ سی سی جوانان علی کارخانه مقام سوم

کلاس ۲۵۰سی سی پیشکسوتان  حمید مهین خاکی مقام اول

کلاس ۴۵۰ پیشکسوتان حمید جواد بیدی مقام اول

کلاس ۴۵۰ جوانان پیمان علیزاده مقام چهارم

کلاس ۲۵۰سی سی جوانان محسن شاملو مقام چهارم

رسول علیزاده مسئول فنی و علیرضا فراهانی بعنوان سرپرست تیم کویر را همراهی نمودند.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

1399/05/04
تصویر خبری  کویرموتور ، موتورسیکلت ، موتور ، تیم، قهرمانی ، فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی