web site hit counter

انتخاب جناب مهرداد همتیان به عنوان رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان تهران
برگزاری مجمع انتخاباتی هیات اتومبیل رانی و موتورسواری استان تهران در روز سه شنبه صبح ساعت ۱۰ در سالن اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
در این انتخابات که با حضور جناب آقای دکتر ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی کشور ، جناب آقای دکتر پریچهره مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران و کلیه اعضای مجمع هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان تهران برگزارشد، ۱۴ نفر به عنوان کاندیدای این دوره از انتخابات حضور داشتند.
با توجه به این که ۱۲ نفر از ۱۴ نفر کاندیدای ریاست هیات مذکور انصراف داده و تنها آقایان کیانی و مهرداد همتیان در این رقابت باقی مانده بودند و در نهایت آقای مهرداد همتیان به عنوان رئیس هیات موتورسواری و اتومبیل رانی استان تهران انتخاب شدند.
حضور سردار خیمه کبود، مدیر باشگاه موتورسواری شرکت کویرموتور بعنوان نماینده باشگاه های کشور و آقای فراهانی دبیر باشگاه کویر موتور بعنوان نماینده داوران در این دوره انتخابات حائز اهمیت بود.
کویرموتور به عنوان نماینده ای از جامعه  موتورسواری کشور این انتخاب شایسته را به جناب مهرداد همتیان تبریک می گوید.

.

کویرموتور

.

کویرموتور

.

کویرموتور

.

کویرموتور

.

.

1400/07/21
تصویر خبری  کویرموتور، موتورسیکلت کویر، موتورسیکلت