web site hit counter

هفته نیروی انتظامی فرصتی است برای تجلیل و قدردانی از بزرگ مردانی که بی تردید، کار و تلاش بی وقفه و ایثار آنان، زمیـنه ساز پایداری سلامت اجتماعی و امنیت جامعه است.
اعضای مدیریت شرکت کویرموتور در راستای گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و قدردانی از زحمات تمامی این عزیزان، به نمایندگی  از جامعه نیروی انتظامی با فرمانده نیروی انتظامی استان البرز، جناب سردار محمدیان دیدار کردند.

.

کویرموتور هفته نیروی انتظامی

.

هفته نیروی انتظامی کویرموتور

.

1400/07/19
تصویر خبری  کویرموتور، موتورسیکلت کویر، هفته نیروی انتظامی، نیروی انتظامی،