کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس

SX-F 450

کویر موتور SX-F 450 ویژگی شاخص انژکتور سوخت
کویر موتور کی تی ام کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس
جهت نمایش بهتر ویــدیــوها توصیه می شود از آخرین نسخه مرورگرها استفاده نمایید.
تا بارگذاری کامل ویـدیــوها صبرکنید.

کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس
کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس
کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس
کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس
کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس
کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس
کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس
کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس
کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس
کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس
کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس
کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس
کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس کی-تی-ام-sx-f-450-ktm اس ایکس - اف 450 کویر موتور موتوکراس


          انجین

        نوع انجین : تک سیلندر، چهار زمانه
        حجم سیلندر : 449.3 سی سی (سانتیمتر مکعب)
        چیدمان سوپاپ ها : 4 سوپاپ
        جعبه دنده : 4 دنده
        روشن کننده : استارتر الکتریکی

          سوخت

        سیستم سوخت رسانی : انژکتور الکترونیک (EFI)

          ابعاد و اندازه ها

        گنجایش مخزن سوخت : 7.5 لیتر
        وزن خالص : 106 کیلوگرم