نظر سنجی رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش نمایندگی ها و تعمیرگاه های مجاز

مشخصات مشتری
مشخصات موتورسیکلت


اطلاعات نمایندگی/تعمیرگاه مجاز

پرسشنامه
رضایت شما تا آن اندازه هست که مراجعه به این تعمیرگاه را به دوستانتان توصیه کنید؟ چرا ؟
در پایان پیشنهادات و انتقادات خود را در رابطه با عملکرد این نمایندگی و یا شبکه خدمات پس از فروش بیان نمایید.